Průzkum spokojenosti na knihu Čarovná Praha

14. 9. 2022

Novinky

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti – kniha fotografií Čarovná Praha

Názor zákazníků nás zajímá, proto vždy po vydání kihy provádíme průzkum spokojenosti u partnerů zapojených do projektu. Tentokrát jsme se dotazovali na spokojenost s knihou fotografií Čarovná Praha, která vyšla na konci roku 2021. Průzkumu se zúčastnilo 26 partnerů z 35 zapojených do tohoto projektu (25 partnerů z řad škol a 1 partner byl domov pro seniory). Úspěšnost dotazování byla 74 %.

V průzkumu jsme se telefonicky dotazovali na tyto otázky:

 1. Do jaké míry splnila kniha Vaše očekávání? (známky 1-5 jako ve škole) Případně důvod, proč tak hodnotíte.
 2. Při jaké příležitosti jste někomu darovali tuto knihu?
 3. Jak hodnotíte dodání knih naším řidičem?
 4. Jak jste využili online podobu knihy v listovači?
Čarovná Praha

Vyhodnocení otázky č. 1

Do jaké míry splnila kniha Vaše očekávání? (známky 1-5 jako ve škole) Případně důvod, proč tak hodnotíte.

V 88 % zákazníci oznámkovali knihu známkou 1 – výborná, 8% zákazníků dalo knize známku 2 – chvalitebná a 1 zákazník (4 %) dal známku 3 – dobrá. Ani jeden zákazník neuvedl důvod svého známkování.

Průzkum spokojenosti - kniha Čarovná Praha

Vyhodnocení otázky č. 2

Při jaké příležitosti jste někomu darovali tuto knihu?

Zde partneři uváděli více příležitostí, ve vyhodnocení jsou proto tyto příležitosti uvedeny samostatně (v závorce je uvedena četnost odpovědi).

 1. Stáž v zahraničí, pro zahraniční studenty nebo partnery (6)
 2. Pro partnery školy, zřizovatele (5)
 3. Žákům a studentům při ukončení studia (4)
 4. Jako ocenění pro nejlepší žáky a studenty (4)
 5. Vánoční dárek (4)
 6. Pro návštěvy školy (4)
 7. Výročí založení školy, dny otevření školy, školní jarmark (3)
 8. Zaměstnancům při odchodu do důchodu/ukončení pracovního poměru (2)
 9. Pro absolventy, při setkání seniorů (2)
Vyhodnocení průzkumu

Vyhodnocení otázky č. 3

Jak hodnotíte dodání knih našim řidičem?
Hotové knihy neposíláme partnerům poštou, ale osobně je doveze a předá náš pracovník. V 88 % případech byli zákazníci s dodáním knih spokojeni a uvedli tyto komentáře: skvělé; dodání proběhlo bez problémů; jsem naprosto spokojená; vše v naprostém pořádku.

Jen 3 zákazníci (12 %) uvedli, že si na dodání nepamatují a nedokážou odpovědět.

Vyhodnocení průzkumu

Vyhodnocení otázky č. 4

Jak jste využili online podobu knihy v listovači?
Každá naše vydaná kniha je k dispozici v v online podobě – Čarovnou Prahu si můžete prolistovat ZDE. 68 % dotázaných uvedlo, že online listovač vůbec nevyužili.

Ve 28 % uvedli, že listovač využili a připojili tyto účely: na základě listovače jsme žádali rodiče o možnou investici; prohlíželi jsme to před následným využitím knihy; ke korekcím a ukázkám na poradě; ke kontrole.

8 % dotázaných nedokázalo odpovědět.

Online listovač

V rámci průzkumu jsme získali tyto krásné reference na knihu:

Kniha Čarovná Praha je úžasná. Naši zaměstnanci dostali knihu jako dárek a byli nadšeni z krásných a velmi kvalitních fotografií Prahy. Byl to hodnotný dárek, který přinesl radost. Velmi děkujeme za možnost se na vzniku knihy podílet a za skvělou spolupráci.

Mgr. Renata Riedlová

ředitelka školy ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6

Jsme vděčni, že jsme byli osloveni a přijali nabídku vytvořit personalizovanou VIP knihu Čarovné Česko. Je to vynikající projekt, kterým se škola může důstojně prezentovat. Zároveň kniha poskytuje veřejnosti možnost vidět nevšední záběry zajímavých míst Prahy očima laických fotografů.
Při spolupráci jsme byli mimořádně spokojeni, protože v organizaci pracují kompetentní lidé s laskavým a trpělivým přístupem. Těšíme se na případnou další spolupráci.

Mgr. Eva Kudrnová

ředitelka, Anglicko-české gymnázium AMAZON, Praha 1

Publikace Čarovná Praha nám slouží jako vhodný dárek pro naše partnery, především zahraniční. Je jednou z možností, jak pomocí velmi pěkné prezentace krásných pohledů na Prahu ukázat širší kontext ve kterém naše škola působí.

Alois Křišťan

bývalý ředitel, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Praha 2

Děkujeme za možnost být součástí projektu knihy Čarovná Praha. Výběr fotografií, zpracování a celkový dojem je na vysoké úrovni. Knihu věnujeme jako dárek našim úspěšným absolventům a zahraničním i českým partnerům. Věřím, že všem obdarovaným udělala radost.

Jana Drake

ředitelka, Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1